Σχετικά με το χειρουργείο ώμου ή αγκώνα

 

Για να καταστεί η προ εγχειρητική διαδικασία όσο το δυνατόν απλούστερη, θα ήθελα να επισημάνω ορισμένες οργανωτικές λεπτομέρειες:

Χειρουργείο ώμου η αγκώνα : Προγραμματισμός της επέμβασης

Λόγω του πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την εισαγωγή του ασθενούς στην κλινική έως την προγραμματισμένη επέμβαση δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν άμεσα άλλα ιατρικά προβλήματα (π.χ. προβλήματα καρδιάς) τα οποία δεν επιτρέπουν να υποβληθεί ο ασθενής σε χειρουργική επέμβαση.

Έτσι, θα πρέπει εγκαίρως πριν από την επέμβαση να επιβεβαιωθεί είτε από τον οικογενειακό γιατρό ή τον παθολόγο του ασθενούς είτε από το συνεργάτη αναισθησιολόγο της κλινικής ότι ο ασθενής είναι σε θέση να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Για την ασφάλεια του ασθενούς ζητούμε  επιπλέον και αρνητικό τεστ / καλλιέργεια για MRSA («νοσοκομειακό μικρόβιο»)!!!
Εάν το τεστ είναι θετικό, θα ακολουθηθεί πρωτόκολλο εξυγίανσης και η προγραμματισμένη επέμβαση θα πρέπει να αναβληθεί και να προγραμματιστεί εκ νέου.

Χειρουργείο ώμου ή αγκώνα : Φάρμακα

Ορισμένα φάρμακα που ο ασθενής παίρνει σε τακτική βάση ίσως θα πρέπει να διακόπτονται  πριν από την χειρουργική επέμβαση ή να αντικαθίστανται από άλλα.

 

Η τακτική λήψη ασπιρίνης και τα παρόμοια (Ασπιρίνη®, Panadol®) θα πρέπει να διακοπεί 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη επέμβαση.
Φάρμακα για την «αραίωση του αίματος» που περιέχουν την δραστική ουσία Clopidrogel (π.χ. το Plavix®, Iscover®) θα πρέπει να διακόπτονται 10 ημέρες πριν από την επέμβαση.
Ασθενείς που παίρνουν Sintrom® (χάπια) πρέπει να σταματήσουν αυτήν την αγωγή (μόνο μετά την συμβουλή του ιατρού) ή να την αντικαταστήσουν ενδεχομένως με υποδόριες ενέσεις ηπαρίνης (το απαιτούμενο INR για το χειρουργείο είναι 1,4).

Σε περίπτωση φαρμακευτικής αγωγής για την αντιμετώπιση σακχαρώδους διαβήτη (αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα) με φάρμακα που περιέχουν την δραστική ουσία μετφορμίνη  (π.χ. Glucophage®), θα  πρέπει να διακόπτονται  2 ημέρες (τουλάχιστον 24 ώρες) πριν από τη χειρουργική επέμβαση.
Φάρμακα που περιέχουν τη δραστική ουσία τικλοπιδίνη, πρέπει να διακοπούν 10 ημέρες πριν από την εγχείρηση.

Εάν η λήψη αυτών των φαρμάκων γίνεται με εντολή ενός ειδικού γιατρού, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί του ώστε να σας δώσει οδηγίες για την τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής σας πριν και μετά το χειρουργείο.

Παρακαλώ όταν γίνει η εισαγωγή στην κλινική φέρτε μαζί σας την λίστα των φαρμάκων που θα πρέπει να λαμβάνετε τακτικά, και μετά την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο.

Χειρουργείο ώμου ή αγκώνα : Ενδυμασία

 Συστήνεται στους ασθενείς να προτιμούν φαρδιά πουκάμισα που κουμπώνουν μπροστά. Εφαρμοστές μπλούζες και άλλα ανάλογα ενδύματα δεν είναι κατάλληλα.

Χειρουργείο ώμου η αγκώνα : Προεγχειρητικές εξετάσεις

Σε υγιείς ασθενείς ο προεγχειρητικός έλεγχος γίνεται συνήθως την ημέρα πριν το χειρουργείο στα επείγοντα ή στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής με την γραπτή εντολή / παραπεμπτικό του ιατρού.

Σε περίπτωση γνωστών προβλημάτων υγείας καλό είναι οι προεγχειρητικές εξετάσεις να γίνονται εγκαίρως δηλαδή 3 – 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επέμβαση ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η ικανότητα για χειρουργείο (βλέπε επάνω).   

Παρακαλώ φέρτε μια ημέρα πριν την νοσηλεία σας, αν είναι δυνατόν, τις ακόλουθες εξετάσεις:

·         Εργαστηριακός έλεγχος

γενική αίματος, CRP, ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες, πήξη, πηκτικός μηχανισμός, καθίζηση, GOT, GPT, GGT, CHE, γενική ούρων (απαιτείται όταν έχει προγραμματιστεί ενδοπροσθετική επέμβαση).

·         Ηλεκτροκαρδιογράφημα και καρδιολογική εκτίμηση

·         Απεικονιστικές εξετάσεις

Παρακαλείστε να φέρετε μαζί σας όλες της πρόσφατες σχετικές απεικονιστικές εξετάσεις, όπως ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες (CT), μαγνητικές τομογραφίες (MRI) και ότι άλλα έγγραφα σχετίζονται με το χειρουργείο.