Αθήνα

Metropolitan Hospital
Τηλ: +30 210 4809720

Focus Ärzteliste

Laut Focus Ärzteliste gehört Dr. med. Georgousis zu Deutschlands besten Schulter- und Ellenbogenspezialisten.

Κλινικές & Ιατρεία

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin in unserer Klinik in Essen oder Praxen in Düsseldorf oder Athen.

Διάγνωση

Πριν από κάθε θεραπεία προηγείται και απαιτείται λεπτομερής διάγνωση.

Κλινική εξέταση ασθενούς

Η λεπτομερής κλινική εξέταση του ασθενούς στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί τον ειδικό στη σωστή διάγνωση. Αυτή επιβεβαιώνεται στη συνέχεια με  συμπληρωματικές εξετάσεις όπως  ο υπερηχοτομογραφικός έλεγχος και οι ακτινογραφιες και ενδεχομένως και άλλες απεικόνιστικες εξετάσεις.

Υπερηχογραφικός έλεγχος

Το υπερηχογράφημα συμπληρώνει την κλινική εξέταση.  Δεν επιβαρύνει  τον οργανισμό με ακτινοβολία και βοηθάει στην άμεση αποκάλυψη και απεικόνιση τυχόν βλαβών  των μαλακών μορίων (π.χ. ρήξη τενόντων, μυών, συλλογή υγρών, κ.λ.π.). Προηγείται της  μαγνητικής τομογραφίας.

Ψηφιακη ακτινογραφία

Η  ακτινογραφία μας αποκαλύπτει τις οστικές βλάβες, αλλοιώσεις και κακώσεις. Προτείνουμε  πάντα όλες οι αναγκαίες ακτινογραφίες να γίνονται σε ακτινολογικά κέντρα  τα οποία εφαρμόζουν  ψηφιακή ακτινογραφία. Τα πλεονακτήματα είναι σημαντικά καθώς εξασφαλίζουν  ευκρινέστερες απεικονίσεις με σημαντικά μειωμένη ακτινοβολία . Αντί του παραδοσιακού φιλμ χρησιμοποιείται ειδική πλάκα για ψηφιακή απεικόνιση.  Οι εικόνες  είναι  άμεσα διαθέσιμες και εχουν τη δυνατότητα της ψηφιακής επεξεργασίας για  τη βελτίωση της ποιότητάς τους.

Αξονικη τομογραφια (CT)

Χρησιμοποιείται  όποτε  υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης ανάλυσης των οστικών αλλοιώσεων ή κακώσεων.  Σε αντίθεση με ακτίνες Χ, οι οποίες εκπέμπονται   προς  μία μόνο κατεύθυνση, ο αξονικός τομογράφος περιστρέφει την πηγή ακτινοβολίας γύρω από το σώμα. Κατ αυτόν τον τρόπο, η εικόνα του οστού που μας δίνεται  δεν  αλλοιώνεται από την επικάλυψη με ιστό. Επιπλέον, με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να δημιουργηθεί μια τρισδιάστατη εικόνα με την  οποία ο ιατρός μπορεί να διακρίνει καλύτερα λεπτομεριες σε όλες τις κατευθύνσεις.

Μαγνητική τομογραφία (MRI)

H Μαγνητική Τομογραφία  αποτελεί την πλέον προηγμένη τεχνική απεικόνισης. Ο ασθενής δεν εκτίθεται καθόλου σε  ακτινοβολία. Οι εικόνες δημιουργούνται μέσω μαγνητικών πεδίων. Με αυτήν τη μέθοδο αποκτούμαι εικόνες υψηλής  ποιότητας των μυοσκελετικών παθήσεων, και ιδίως των μαλακών μορίων. Η ανώδυνη μαγνητική τομογραφία διαρκεί περίπου μισή ώρα.