Αρθρίτιδα Ώμου Οστεοαρθρίτιδα
Μετατραυματική αρθρίτιδα, Αρθροπάθεια του στροφικού πετάλου

Αιτίες, συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία, συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση

 

Τι εννοούμε με τον όρο αρθρίτιδα ή αρθροπάθεια του ώμου;

Πρόκειται για εκφυλιστικά φαινόμενα φθοράς του χονδρινού ιστού στην άρθρωση. Στην άρθρωση του ώμου, ο χόνδρος με τον οποίο είναι καλυμμένες οι αρθρικές επιφάνειες, είναι εκτεθειμένος σε έντονες καταπονήσεις, ανάμεσα στην κεφαλή βραχιονίου και στη ωμογλήνη. Με την φθορά / εκφυλισμό / αποδόμηση του χόνδρου, οι οστικές επιφάνειες της άρθρωσης δεν προστατεύονται πλέον επαρκώς από χόνδρινο ιστό, οπότε αρχίζουν να τρίβονται μεταξύ τους.

Ανάλογα με την αιτία που προκαλεί την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, η αρθρίτιδα του ώμου διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

 

  • Οστεοαρθρίτιδα ώμου (εκφυλιστική αρθρίτιδα ώμου)
  • Ρευματοειδής αρθρίτιδα ώμου
  • Μετατραυματική αρθρίτιδα ώμου
  • Αρθροπάθεια στροφικού πετάλου (Αρθροπάθεια απώλειας τενόντων του στροφικού πετάλου)

 

Αρθρίτιδα ώμου  
– Αιτίες της αρθροπάθειας του ώμου

Οι αρθροπάθειες της άρθρωσης του ώμου είναι στις περισσότερες περιπτώσεις οφειλόμενες σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις του χόνδρου (πρωτοπαθής αρθροπάθεια) λόγω ηλικίας. Συχνότερα προσβάλλονται τα άτομα άνω των 65 ετών και οι άνδρες. Σπανιότερα οι αλλοιώσεις του χόνδρου οφείλονται σε παθήσεις ή ατυχήματα (δευτεροπαθής αρθροπάθεια). Οι δευτεροπαθείς αρθροπάθειες προκύπτουν ως συνέπεια π.χ. καταγμάτων ή εξαρθρώσεων του ώμου ή προβλημάτων στη λειτουργία των μυών και των τενόντων που τον περιβάλλουν.

Δευτεροπαθείς αρθροπάθειες προκύπτουν επίσης μετά από φλεγμονές της άρθρωσης ή νεκρώσεις.

Αρθρίτιδα ώμου
– Χαρακτηριστικά συμπτώματα

Συνήθως η εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου πραγματοποιείται σιωπηλά, και μόνο σε σχετικά προχωρημένο στάδιο μπορεί να οδηγήσει σε πόνο και εν μέρει σε σοβαρούς περιορισμούς της κινητικότητας. Συχνός είναι ο πόνος στον ώμο κατά τη στροφή ή την ανύψωση του βραχίονα, η δυσκαμψία της άρθρωσης και ο πόνος κατά την κατάκλιση ή μετά από φάση ηρεμίας. Ο ξαφνικός διαπεραστικός πόνος στον ώμο σε συγκεκριμένες κινήσεις του βραχίονα (ανύψωση, στροφή προς τα πίσω) μπορεί επίσης να είναι ένδειξη ύπαρξης αρθροπάθειας του ώμου.

Αρθρίτιδα ώμου
– Διάγνωση

Η διάγνωση της αρθροπάθειας του ώμου πραγματοποιείται με τη λήψη αναλυτικού ιστορικού, κατά την οποία γίνονται γνωστοί οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου και τυχόν σχετικές προηγούμενες παθήσεις. Με ακτινογραφική απεικόνιση, ακολουθεί ο εντοπισμός ενδεχόμενων χαρακτηριστικών αλλοιώσεων στην άρθρωση του ώμου όπως της στένωσης της αρθρικής κοιλότητας, αλλά και παραμορφώσεων στην κεφαλή του βραχιονίου ή τη γληνοειδή κοιλότητα.

Αν είναι αναγκαίο η αξονική τομογραφία με ή χωρίς τρισδιάστατη αναπαραγωγή (3D-Reconstruction), θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Με αυτόν τον τρόπο, η έκταση της αρθροπάθειας μπορεί να προσδιοριστεί με μεγάλη ακρίβεια. Η λειτουργική μυϊκή μονάδα στην ωμική ζώνη, η ονομαζόμενη στροφικό πέταλο, πρέπει πάντοτε να συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση, γιατί από αυτό εξαρτάται και το είδος των χειρουργικών δυνατοτήτων / ενεργειών για την αντιμετώπιση της αρθροπάθειας του ώμου. Στο πλαίσιο αυτό διενεργείται αρχικά υπερηχογράφημα και ενδεχομένως μαγνητική τομογραφία του ώμου , δεδομένου ότι οι δομές μαλακών μορίων όπως οι μύες και οι τένοντες δεν απεικονίζονται ικανοποιητικά με την ακτινογραφία ή την αξονική τομογραφία.

 

Αρθρίτιδα ώμου
– Χειρουργική θεραπεία

Όταν δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση της λειτουργικότητας της άρθρωσης του ώμου με συντηρητική θεραπεία, υπάρχει διαθέσιμη η χειρουργική θεραπεία με σειρά από χειρουργικές μεθόδους και τεχνικές.

Στην απλούστερη περίπτωση, ο προσβεβλημένος χόνδρινος ιστός του ώμου αφαιρείται αρθροσκοπικά (χειρουργικός καθαρισμός). Ωστόσο, ο χειρουργικός καθαρισμός σπανίως ανακόπτει την εξέλιξη της αρθροπάθειας, και στους περισσότερους ασθενείς μετά από λίγο καιρό εμφανίζονται και πάλι ενοχλήματα. Στην περίπτωση αυτή, η λειτουργία της άρθρωσης μπορεί να αποκατασταθεί με αρθροπλαστική του ώμου / τοποθέτηση τεχνητής άρθρωσης του ώμου.

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται μερική αντικατάσταση (ημιαρθροπλαστική) ή ολική αντικατάσταση (ολική αρθροπλαστική) της προσβεβλημένης άρθρωσης του ώμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εφικτή και η αρθροπλαστική επιφανείας (surface replacement). Η απόφαση για την επιλογή της μιας ή της άλλης τεχνικής εξαρτάται πάντοτε από τις προϋποθέσεις που συντρέχουν στον συγκεκριμένο ασθενή.

Για την τεχνητή άρθρωση του ώμου / αρθροπλαστική του ώμου , ως υλικά χρησιμοποιούνται κράματα τιτανίου και παρόμοια καλώς ανεκτά υλικά όπως κεραμικά και πολυαιθυλένιο. Η επέμβαση πραγματοποιείται με ολική νάρκωση και διαρκεί περίπου 1,0 έως 2,5 ώρες. Μετά την επέμβαση, χρειάζεται κατά κανόνα παραμονή κάποιων ημερών στο νοσοκομείο. Για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αποθεραπείας, θα πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα φυσικοθεραπεία.

Για να την καταλληλότερη αντιμετώπιση αρθρίτιδας ώμου για τη δική σας περίπτωση,

το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να συζητήσετε τις εναλλακτικές με τον ειδικό στις παθήσεις του ώμου ορθοπεδικό χειρουργό Δρ. Χάρη Γεωργούση, στην Αθηνά, τη Θεσσαλονίκη , το Έσσεν ή στο Ντίσελντορφ Γερμανίας.