Παγωμένος Ώμος ( Frozen Shoulder)

Το σύνδρομο του παγωμένου ώμου ή αλλιώς συμφυτική θυλακίτιδα του ώμου. Δυσκαμψία του ώμου με έντονο πόνο

 

Το γεγονός ότι ένας δύσκαμπτος ώμος προκαλεί πόνο είναι γνωστό στον καθένα που το έχει βιώσει ακόμη και για μερικές μέρες. Το ιδιαίτερο στη δυσκαμψία του ώμου, την ονομαζόμενη και Παγωμένος Ώμος (Frozen Shoulder) ή και συμφυτική θυλακίτιδα (adhesive capsulitis) , είναι ότι ο πόνος και ο περιορισμός της κινητικότητας έχουν μεγάλη διάρκεια.

Ο ειδικός ορθοπεδικός στις παθήσεις του ώμου κάνει στην περίπτωση αυτή διάκριση ανάμεσα στην πρωτοπαθή και τη δευτεροπαθή δυσκαμψία του ώμου.

Δεδομένου ότι ο ώμος δεν είναι ποτέ “εντελώς” άκαμπτος, γίνεται λόγος για δυσκαμψία του ώμου. Οι όροι δυσκαμψία του ώμου και Frozen Shoulder (παγωμένος ώμος) χρησιμοποιούνται στην ορθοπεδική  για την ίδια πάθηση.

Η πρωτοπαθής δυσκαμψία του ώμου περιγράφεται ως ένας συνήθως εκτεταμένος περιορισμός της κινητικότητας με έντονο πόνο στον ώμο χωρίς αναγνωρίσιμη αιτία. Στην πρωτοπαθή δυσκαμψία εξετάζεται ο συσχετισμός με την ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη ή/και νόσου Dupuytren.

Στην δευτερεύουσα δυσκαμψία είναι εφικτό να διαγνωστεί με ακρίβεια από πού προέρχεται το πρόβλημα και ποια είναι τα υποκείμενα αίτια.

«Παγωμένος Ώμος»  Δυσκαμψία του ώμου
– Τα αίτια της δευτεροπαθούς δυσκαμψίας

Πολύ συχνά, ως αίτια εντοπίζονται το σύνδρομο παγίδευσης, τραυματισμοί των τενόντων, αρθροπάθειες / εκφυλισμός της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης αλλά και της κύριας άρθρωσης του ώμου, καθώς και φλεγμονώδεις αντιδράσεις όπως αυτές που προκύπτουν από τη χρόνια επασβέστωση του ώμου. Αίτια μπορεί όμως να είναι και προηγούμενα ατυχήματα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα θλάσεις ή κατάγματα στην ωμική ζώνη. Συχνά, επίσης, δευτεροπαθής δυσκαμψία δημιουργείται και όταν ο ώμος έχει χρειαστεί να ακινητοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, καθώς και μετά από μια επέμβαση ώμου.

 

Video:
Σύνδρομο «Παγωμένου ώμου» | Διάγνωση Θεραπεία

Ο ειδικός ορθοπεδικός χειρούργος ώμου Δρ. Χάρης Γεωργούσης μιλάει για το σύνδρομο «Παγωμένου ώμου»

«Παγωμένος Ώμος»  Δυσκαμψία του ώμου
– Ενοχλήσεις στην περίπτωση του Frozen Shoulder

Τόσο στην πρωτοπαθή, όσο και στη δευτεροπαθή δυσκαμψία του ώμου, ο αρθρικός θύλακος συρρικνώνεται όλο και περισσότερο. Η κατάσταση αυτή είναι παρόμοια με την τοποθέτηση ενός λάστιχου γύρω από τον καρπό. Φαινομενικά, το λάστιχο είναι χαλαρό γύρω από την άρθρωση, αλλά με την πάροδο της ημέρας σφίγγει όλο και περισσότερο και αφήνει τα ίχνη του. Στον ώμο, η συρρίκνωση αρθρικού θυλάκου περιορίζει την κινητικότητα της κεφαλής της άρθρωσης. Στη δυσμενέστερη περίπτωση, μπορεί να οδηγήσει και σε πλήρη απώλεια της κινητικότητας του ώμου.

«Παγωμένος Ώμος»  Δυσκαμψία του ώμου
– Οι τρεις φάσεις της πρωτοπαθούς δυσκαμψίας του ώμου

Η ασθένεια εξελίσσεται σε περισσότερες από μία φάσεις. Αρχικά, φλεγμαίνει η μπροστινή ωμική κάψα. Ο ασθενής αντιλαμβάνεται τον πόνο στον ώμο όλο και εντονότερα. Αυτόματα υιοθετεί μια στάση προφύλαξης, ώστε ο ώμος  που πονάει να μην ερεθίζεται ακόμα περισσότερο.

Στη δεύτερη φάση, ο ωμικός θύλακος αντιδρά. Με την έλλειψη κίνησης, ο θύλακος αρχίζει να συρρικνώνεται. Το αποτέλεσμα είναι ο περαιτέρω περιορισμός της δυνατότητας κίνησης του ώμου.
Στην τρίτη φάση, ο ώμος είναι σχεδόν τελείως άκαμπτος. Ο θύλακος έχει συρρικνωθεί έντονα και έχει παχυνθεί. Στη φάση αυτή, πολλοί ασθενείς δεν αισθάνονται πλέον πόνο στον ώμο.

Και εδώ αρχίζει η μακροχρόνια διαδικασία της αποκατάστασης και της κινητικότητας του ώμου. Ανάλογα με την έκταση της δυσκαμψίας του ώμου, η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει από αρκετούς μήνες έως και πάνω από έναν χρόνο. Ακόμη και αν η δυσκαμψία του ώμου δεν έχει πάντοτε αναγνωρίσιμη αιτία, οι ασθενείς με αυτήν τη συμπτωματολογία θα πρέπει να απευθυνθούν στον ειδικό στις παθήσεις του ώμου όπως τον  χειρούργο ορθοπεδικό Δρ. Χάρη Γεωργούση, ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο επακόλουθων παθήσεων.

«Παγωμένος Ώμος»  Δυσκαμψία του ώμου
– Η διάγνωση

Η κλινική εξέταση στην περίπτωση της δυσκαμψίας του ώμου / Frozen Shoulder είναι συνήθως αρκετά σαφής. Ανάλογα με τη φάση της πάθησης στην οποία βρίσκεται ο ασθενής, η υπολειπόμενη κινητικότητα ενδέχεται να συνδυάζεται με έντονο πόνο. Ακριβέστερες πληροφορίες για τα αίτια μπορούν να ληφθούν  από μαγνητική τομογραφία και ακτινογραφική απεικόνιση του ώμου. Για παράδειγμα  ύπαρξη θυλακίτιδας, ρήξης στην πλάκα τένοντα,  ρήξη στον τένοντα / των τενόντων ή εναπόθεσης ασβεστίου / ασβεστοποιός τενοντίτιδα / επασβέστωση ώμου.

Είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση όταν κάποιος νοιώσει έντονο πόνο στον ώμο,  που περιορίζει την κινητικότητα,  να  επισκεφθεί το συντομότερο,  εξειδικευμένο ορθοπεδικό ώμου για έγκαιρη και σαφή διάγνωση

«Παγωμένος Ώμος»  Δυσκαμψία του ώμου
– Η κατάλληλη θεραπεία

Εφόσον είναι εφικτό, η δυσκαμψία του ώμου αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Μεγάλη βοήθεια μπορούν να παράσχουν τα αναλγητικά φάρμακα και η φυσιοθεραπευτική γυμναστική / κινησιοθεραπεία. Σε περίπτωση που δεν παρατηρείται βελτίωση, αναγκαία θεωρείται η επεμβατική / χειρουργική αντιμετώπιση.

 

Έχετε πόνο στον ώμο σας ή ενοχλήσεις;

Για την καταλληλότερη αντιμετώπιση της δική σας περίπτωσης, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να συζητήσετε τις εναλλακτικές με τον ειδικό στις παθήσεις του ώμου ορθοπεδικό χειρουργό Δρ. Χάρη Γεωργούση, στη Θεσσαλονίκη, την Αθηνά, το Ντίσελντορφ Γερμανίας ή από απόσταση με Βιντεοκλήση.