Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής ώμου
(Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου)

Αρθροσκόπηση ώμου - Αρθροσκοπική υπακρωμιακή αποσυμπίεση ώμου - Αρθροσκοπική εκτομή ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης του ώμου

 

Ο όρος σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής ώμου (σύνδρομο παγίδευσης = Impingement ώμου) καλύπτει συνοπτικά μια σειρά από αίτια, τα οποία εμποδίζουν την ολίσθηση του στροφικού πετάλου κάτω από το ακρώμιο. Αιτία αυτής της βλάβης μπορεί να είναι π.χ. μια μεταβολή της μορφής του ακρωμίου αλλά και οστικά εξογκώματα στην ακρωμιοκλειδική άρθρωση (Acromioclavicular Joint = AC-Joint) που ως συνέπεια μιας αρθροπάθειας μπορούν να προκαλέσουν στένωση του υπακρωμιακού χώρου, και συνεπώς μηχανική προστριβή. Ακόμη, μεταβολές που προέρχονται από τον τένοντα, όπως π.χ. η επασβέστωση ώμου (ασβεστοποιός τενοντίτιδα), μπορούν να εμποδίσουν την ολίσθηση του τένοντα κάτω από το ακρώμιο. Ο ώμος είναι η άρθρωση με την μεγαλύτερη κινητικότητα. Η συνεχής τριβή του τένοντα στο οστό προκαλεί βλάβη (τη λεγόμενη τενοντοπάθεια), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μερική έως και σε πλήρη ρήξη του τένοντα.

Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής ώμου
– Στόχος Θεραπείας

Σε περίπτωση που η συμπτωματολογία δεν παρουσιάζει βελτίωση με την εφαρμογή συντηρητικών μεθόδων, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση στον ώμο. Στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η αφαίρεση του θύλακα που φλεγμαίνει (θυλακίτιδα) και η αποκατάσταση της ελεύθερης ολίσθησης του τένοντα κάτω από το ακρώμιο, ώστε να εμποδιστεί η περαιτέρω βλάβη του τένοντα.

 

Χειρουργικές τεχνικές & Μετεγχειρητική φροντίδα

Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής ώμου
– Χειρουργική Αντιμετώπιση / Τεχνική

  • Αρθροσκοπική υπακρωμιακή αποσυμπίεση (Arthroscopic Subacromial Decompression = ASD)
  • Αρθροσκόπηση ώμου
  • Αρθροσκοπική εκτομή ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης (Arthroscopic Lateral Clavicle Resection = ALCR)

 

Στο σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής του ώμου η χειρουργική θεραπεία επιλογής είναι η αρθροσκοπική υπακρωμιακή αποσυμπίεση (ASD), γνωστή και ως ενδοσκοπική υπακρωμιακή αποσυμπίεση (ESD). Σε αυτήν την επέμβαση τύπου “κλειδαρότρυπας” (keyhole surgery) / minimal invasive surgery (MIS) πραγματοποιείται, μετά από βιντεοσκοπικό έλεγχο της άρθρωσης του ώμου, διεύρυνση του υπακρωμιακού χώρου του ώμου με την αφαίρεση των φλεγμαινόντων μαλακών μορίων (θυλακίτιδα) και των οστικών στενώσεων κάτω από το ακρώμιο του ώμου με τη βοήθεια μιας μηχανοκίνητης φρέζας ακριβείας και ενός ηλεκτροδίου θερμοπηξίας (διπολικού ηλεκτροδίου). Γι’ αυτόν τον σκοπό πραγματοποιούνται μικροσκοπικές τομές στο δέρμα για την εισαγωγή του αρθροσκοπίου και των απαραίτητων εργαλείων. Με την ενδοσκοπική αυτή επέμβαση μπορεί να αντιμετωπιστεί και η επώδυνη αρθροπάθεια της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης του ώμου, με την αφαίρεση 5-10 χιλιοστών οστού στον χώρο όπου υπήρχε το διάκενο της άρθρωσης, με μια μέθοδο που ονομάζεται αρθροσκοπική εκτομή ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης (Αrthroscopic Lateral Clavicle Resection = ALCR).

 

Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής ώμου
– Μετεγχειρητική Αγωγή

Την πρώτη ημέρα μετά την αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση του ώμου , μετά την αφαίρεση της παροχέτευσης, ο βραχίονας επιτρέπεται να κινηθεί μέχρι το ανώδυνο εύρος κίνησης με καθοδήγηση από ειδικό φυσικοθεραπευτή. Αυτό είναι αναγκαίο για την πρόληψη συγκολλήσεων και συμφύσεων. Η επάνοδος στην εργασία είναι συνήθως εφικτή μετά από 2-4 εβδομάδες. Για ασθενείς που ασκούν βαριά σωματική εργασία ή εργασία κυρίως πάνω από το ύψος των ώμων, η περίοδος  αποκατάστασης παρατείνεται σε περ. 6 εβδομάδες. Με την επάνοδο της ικανότητας για εργασία είναι κατά κανόνα εφικτή και η επάνοδος στις δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου. Το χρονικό σημείο επανόδου σε διάφορα είδη άθλησης θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την εξατομικευμένη καταπόνηση για τον ώμο.

 

Έχετε πόνο στον ώμο σας ή ενοχλήσεις;

Για την καταλληλότερη αντιμετώπιση της δική σας περίπτωσης, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να συζητήσετε τις εναλλακτικές με τον ειδικό στις παθήσεις του ώμου ορθοπεδικό χειρουργό Δρ. Χάρη Γεωργούση, στη Θεσσαλονίκη, την Αθηνά, ή το Ντίσελντορφ Γερμανίας