Αρθροσκοπική επέμβαση για αντιμετώπιση της Επασβέστωσης του ώμου (Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα Ώμου)

Πότε ενδείκνυται, ποιες είναι οι δυνατότητες, πληροφορίες για τη χειρουργική επέμβαση ώμου

 

Στον ώμο συγκεκριμένα στους τένοντες του στροφικού πετάλου δημιουργούνται συχνά, συνήθως σε άτομα πάνω από την ηλικία των 40 ετών. μικρές εναποθέσεις κρυστάλλων που μοιάζουν με σκόνη ταλκ . Αποτελούνται από άλατα ασβεστίου και ονομάζονται ασβεστώσεις.

Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της επασβέστωσης του ώμου (ασβεστοποιός τενοντίτιδα ώμου) υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ειδικός στις παθήσεις ώμου ορθοπεδικός χειρουργός Δρ. Χάρης Γεωργούσης εφαρμόζει συντηρητικές μεθόδους.

Αν οι συντηρητικές προσεγγίσεις όπως φαρμακευτική αγωγή, ενέσεις, φυσικοθεραπεία και βελονισμός δεν φέρουν αποτέλεσμα, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο χειρουργικής αντιμετώπισης της επασβέστωσης του ώμου και των συνοδών παθολογιών. Κατά κανόνα, η ενδοσκοπική (=αρθροσκοπική) χειρουργική επέμβαση ώμου αρκεί για την αντιμετώπιση της ασβεστοποιητικής τενοντίτιδας ώμου.

Συμπτώματα και επιλογές θεραπείας

 

Αρθροσκοπική επέμβαση για επασβέστωση ώμου
– Πότε ενδείκνυται η χειρουργική αντιμετώπιση;

Η αντιμετώπιση μιας επασβέστωσης του ώμου (ασβεστοποιός τενοντίτιδα ώμου) δεν είναι θέμα μιας ή δύο εβδομάδων. Για τις συντηρητικές θεραπευτικές μεθόδους, θα πρέπει ως ασθενής να έχετε κάποιο χρόνο και αντίστοιχη υπομονή. Αν παρά την εντατική θεραπεία δεν παρατηρηθεί βελτίωση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τότε η επασβέστωση ώμου θα πρέπει να αντιμετωπισθεί χειρουργικά. Διαφορετικά, οι πόνοι που διαρκούν και η συνακόλουθη “στάση προφύλαξης” ενδέχεται να προκαλέσουν εκτεταμένο περιορισμό της κινητικότητας (δυσκαμψία ώμου) και της λειτουργικότητας του ώμου.

Αρθροσκοπική επέμβαση για επασβέστωση ώμου
– Η χειρουργική επέμβαση

Η χειρουργική ορθοπεδική επέμβαση για την επασβέστωση ώμου διεξάγεται κατά κύριο λόγο αρθροσκοπικά. Το πλεονέκτημα αυτής της επεμβατικής μεθόδου, γνωστής και με την ονομασία “χειρουργική της κλειδαρότρυπας” (keyhole surgery), είναι ότι ο ώμος μπορεί να ελέγχεται και να εξετάζεται με τη χρήση κάμερας μέσω μιας πολύ μικρής τομής στην πίσω πλευρά του, ενώ συνήθως 2 ακόμη πολύ μικρές τομές εξυπηρετούν την εισαγωγή και τη χρήση λεπτών επεμβατικών εργαλείων. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος λοίμωξης και μειώνεται σημαντικά ο χρόνος αποθεραπείας μετά την επέμβαση.

Πριν από μια χειρουργική επέμβαση για επασβέστωση του ώμου, προηγείται διεξοδική έρευνα για τυχόν άλλα συνοδά τραύματα ή συνοδές παθήσεις. Αυτά μπορεί να είναι π.χ. μια στένωση του υπακρωμιακού χώρου από εξόγκωμα στο ακρώμιο, η φθορά της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης ή ο τραυματισμός του στροφικού πετάλου. Κατά την επέμβαση για επασβέστωση ώμου, ο χώρος κίνησης του τένοντα διευρύνεται (ακρωμιοπλαστική), ώστε να είναι εφικτή η εργασία κάτω από το ακρώμιο. Υπό συνεχή αρθροσκοπικό έλεγχο, η υπάρχουσα εναπόθεση ασβεστίου στον ώμο προσδιορίζεται με ακρίβεια και αφαιρείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Το σώμα συνεργάζεται πολύ καλά και διαλύει αυτοδύναμα τα υπάρχοντα κατάλοιπα.

Ανάλογα με το μέγεθος της εναπόθεσης ασβεστίου, μετά τον καθαρισμό δημιουργείται ένας αντίστοιχος κενός χώρος στον τένοντα. Δεδομένου ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ευαίσθητο σημείο για μεταγενέστερη ρήξη τένοντα ώμου, πραγματοποιείται συνήθως τενοντοραφή, μεταξύ άλλων και με μια αρθροσκοπική τεχνική που έχει αναπτυχθεί ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό από τον ειδικό ορθοπεδικό ώμου χειρουργό Δρ. Χάρη Γεωργούση, ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του τένοντα στο σημείο αυτό και η καλή αποθεραπεία.

Ανάλογα με τις τυχόν συνοδές παθήσεις και σε περιπτώσεις ιδιαίτερα εκτεταμένων εναποθέσεων ασβεστίου, είναι σε σπάνιες περιπτώσεις αναγκαία η διεξαγωγή της επέμβασης μέσω μιας σχετικά μικρής τομής με ελάχιστα επεμβατική ανοικτή προσέγγιση (mini open).

Αρθροσκοπική επέμβαση για επασβέστωση ώμου
– Σημαντικές πληροφορίες

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμβαση για την επασβέστωση του ώμου (ασβεστοποιός τενοντίτιδα ώμου) ενημερώνονται πάντοτε εκ των προτέρων με ακρίβεια από τον ειδικό στις παθήσεις του ώμου χειρουργό Δρ. Χάρη Γεωργούση για το γεγονός ότι η επέμβαση προκαλεί στις περισσότερες περιπτώσεις την απελευθέρωση κρυστάλλων ασβεστίου και συνακόλουθη φλεγμονή, πράγμα που ενδέχεται να οδηγήσει αρχικά σε αυξημένο πόνο. Ο πόνος αυτός, ωστόσο, μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ καλά στο πλαίσιο της μετεγχειρητικής αναλγητικής θεραπείας κατά τη νοσηλεία. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους, για τους οποίους ο ειδικός ορθοπεδικός ώμου χειρουργός Δρ. Χάρης Γεωργούσης πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη επέμβαση στο πλαίσιο μιας σύντομης νοσηλείας (μια διανυκτέρευση) και όχι σαν χειρουργείο ημέρας / εξωτερικός ασθενής.

Αρθροσκοπική επέμβαση για επασβέστωση ώμου
H αποθεραπεία

Μετά την επέμβαση για την επασβέστωση ώμου ξεκινάει αμέσως η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση:

Στην πρώτη φάση ο ώμος πρέπει πρώτα να κινητοποιηθεί παθητικά με προσαρμογή στην πόνο.

Στη δεύτερη φάση, μετά την επούλωση του τένοντα, ακολουθεί η προσαρμοσμένη στον πόνο ενεργητική κινητοποίηση / κινησιοθεραπεία, μέχρι την επίτευξη της πλήρους κινητικότητας του ώμου.

Η τρίτη φάση της μετεγχειρητικής αγωγής έχει σκοπό την πλήρη αποκατάσταση του μυϊκού συντονισμού, της δύναμης και της σταθερότητας του ώμου.
«Προσαρμογή στον πόνο» σημαίνει ότι ο ώμος επιτρέπεται να επιβαρύνεται και να κινείται μόνο τόσο, όσο επιτρέπει ο πόνος. Η φυσικοθεραπεία δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το όριο του πόνου. Αυτό, κατά την άποψη του ειδικού στις παθήσεις του ώμου ορθοπεδικό χειρουργό Δρ. Χάρη Γεωργούση και της ομάδας του, αποτελεί κορυφαία αρχή της φυσικοθεραπείας!

Αρθροσκοπική επέμβαση για επασβέστωση ώμου
Mε νοσηλεία ή χωρίς;

Δεδομένου ότι η επέμβαση για την αντιμετώπιση της επασβέστωσης ώμου (ασβεστοποιός Τενοντίτιδα Ώμου) πραγματοποιείται συνήθως αρθροσκοπικά, τίθεται το ερώτημα – με νοσηλεία ή χωρίς;

Μια τέτοια ορθοπεδική επέμβαση στον ώμο προκαλεί στις περισσότερες περιπτώσεις την απελευθέρωση κρυστάλλων ασβεστίου, οι οποίοι με τη σειρά τους προκαλούν αυξημένη φλεγμονή που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο πόνο. Ο πόνος αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της μετεγχειρητικής αναλγητικής θεραπείας κατά τη νοσηλεία πολύ καλύτερα απ’ ότι σε έναν εξωτερικό ασθενή, δεδομένου ότι ενδονοσοκομειακά υφίστανται πολύ περισσότερες δυνατότητες, π.χ. για χορήγηση ισχυρότερων φαρμακευτικών ουσιών εφόσον παραστεί ανάγκη.

Ο μετεγχειρητικός πόνος στον ώμο υποχωρεί σημαντικά ήδη μετά από 24-48 ώρες, οπότε η περαιτέρω αναλγητική φαρμακευτική αγωγή μπορεί να συνεχιστεί κατ’ οίκον χωρίς να αναμένονται προβλήματα. Γι’ αυτούς τους λόγους, ο ειδικός στις παθήσεις του ώμου ορθοπεδικός χειρουργός Δρ. Χάρης Γεωργούσης προτιμά να διεξάγει τη συγκεκριμένη επέμβαση στο πλαίσιο μιας σύντομης νοσηλείας. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο παίζει και η γενική κατάσταση ή τυχόν συνυπάρχουσες παθήσεις του ασθενούς. Το καλύτερο είναι να συζητήσει κανείς με τον ιατρό το θέμα αυτό ήδη πριν την έναρξη της θεραπείας.

 

Για να μάθετε περισσότερα για την αντιμετώπιση επασβέστωσης ώμου για τη δική σας περίπτωση, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να συζητήσετε τις εναλλακτικές με τον ειδικό στις παθήσεις του ώμου ορθοπεδικό χειρουργό Δρ. Χάρη Γεωργούση , στην Αθηνά, τη Θεσσαλονίκη , το Έσσεν ή στο Ντίσελντορφ Γερμανίας.

 

ΑθήναΘεσσαλονίκη  |  Έσσεν   |  Ντίσελντορφ

Κλείστε ραντεβού online
Καλέστε για ραντεβού +30 6932 388020